Algemene Voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden voor groepsaccommodaties verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden zoals die zijn opgesteld door Groepsaccommodaties Nederland.

Deze maken deel uit van de overeenkomst die u mogelijkerwijs met ons sluit. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan: Geschillencommissie Groepsaccommodaties Nederland, per adres:

geschil@groepsaccommodaties-nederland.nl

Voorwaarden Groepsaccommodaties