Algemene Voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden voor groepsaccommodaties verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden zoals die zijn opgesteld door RECRON, de branche organisatie voor de recreatie, in nauw overleg met de ANWB en de Consumentenbond.

Deze maken deel uit van de de overeenkomst die u mogelijkerwijs met ons sluit.

Deze algemene voorwaarden zijn ook de basis voor de aansluiting bij de Geschillencommissie Recreatie.

Voorwaarden Groepsaccommodaties NL 2008